HONDENGEDRAG CENTRAAL


Jachttraining - Gedragstherapie - Privélessen - Workshops

PRIVACY VERKLARING


Inleiding:

Dit is de privacyverklaring van Hondengedrag centraal. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacy verklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom aan te bevelen deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Hondengedrag centraal:

Hondengedrag centraal biedt als zijn diensten aan in de hondenbranche. De diensten die worden aangeboden zijn: Gedragstherapie, privélessen, diverse trainingen, workshops en alle overige hond gerelateerde zaken en/of diensten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Hondengedrag centraal worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Als u het hier niet mee eens bent, neemt u dan gerust contact op.

 

Persoonsgegevens:

Hondengedrag centraal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondengedrag centraal of omdat u uw gegevens zelf heeft ingevuld door gebruikmaking van het contact-, of inschrijfformulier. Hondengedrag centraal kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

 

Waarom Hondengedrag centraal deze gegevens nodig heeft:

Hondengedrag centraal verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt. Dit gebeurt telefonisch en/of schriftelijk per e-mail. Ook kan Hondengedrag centraal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, bestaande uit één of meerdere diensten die door Hondengedrag centraal worden aangeboden.

 

Hoe lang Hondengedrag centraal uw gegevens bewaart:

Uw gegevens worden nooit langer dan bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van een dienst, tenzij Hondengedrag centraal op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Het uitgangspunt van Hondengedrag centraal is dat uw gegevens niet langer dan een jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen van uw persoonsgegevens:

Hondengedrag centraal verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@hondengedragcentraal.nl

 

Hondengedrag centraal zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen:

Hondengedrag centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hondengedrag centraal is op verschillende manieren te bereiken. Door vertrouwelijk informatie zonder encryptie via e-mail naar Hondengedrag centraal te sturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Hondengedrag centraal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Hondengedrag centraal via: info@hondengedragcentraal.nl

© Hondengedrag centraal – 2020 Alle Rechten Gereserveerd. Gemaakt door Colorsone