HONDENGEDRAG CENTRAAL


Jachttraining - Gedragstherapie - Privélessen - Workshops

ZWEETWERK


Zweetwerk wordt gedaan door zgn. zweethonden. Dit zijn jachthonden die zich hebben gespecialiseerd in het zweetwerk, het opsporen van gewonde grote hoefdieren. Zweet is een ander woord voor bloed van grofwild. Het zweetspoor bestaat echter niet alleen uit de geur van bloed. Het zweetspoor bestaat onder andere ook uit de geur van angst, een speciale geur dat wild via de zweetkliertjes vrijmaakt. Daarnaast wordt door de pootafdruk van het wild de vegetatie verstoord en hier komen dan weer bacteriën uit de omgeving op af. De groei van deze bacteriën zorgt weer voor de afbraak van plantendelen en de gassen die hierdoor ontstaan zijn voor de hond zeer goed te ruiken.

De in ons land levende grote hoefdieren zijn het edelhert, damhert, ree, wild zwijn en moeflon. In Nederland worden regelmatig grote hoefdieren aangereden ondanks de afrastering en oversteekplaatsen. Het gaat dan om het damhert, hert, wild zwijn of ree. Ondanks de vele maatregelen gebeurt het toch dat deze dieren worden aangereden. Niet alle dieren zijn na de aanrijding dood met als gevolg dat de gewonde dieren de dekking in vluchten. Als hier niets aan wordt gedaan zal een ree, hert of zwijn dat gewond is zich in die begroeiing schuil houden en een langzame dood sterven.

Een dier wat gewond is geraakt, door een aanrijding of een verkeerd afgegeven schot, moet zo snel mogelijk uit zijn lijden worden verlost. De zweethonden zijn een onmisbare schakel bij het opsporen van het gewonde dier. In zulke gevallen kan er een beroep gedaan worden op een zweethonden team. Een zweethonden team bestaat uit een zweethond met zijn geleider. De hond is opgeleid om het spoor van een gewond dier te zoeken en kan zowel op het verloren zweet werken als op de hoef afdrukken, waarbij er middels geurklieren aan de hoeven een specifieke geur wordt achter gelaten op de bodem. Wanneer een gewond dier wordt gevonden, zal dit zo snel mogelijk uit zijn lijden worden verlost. Men zegt ook wel dat het weidelijk is een dier niet te laten lijden tot zijn dood. Vandaar dat dit gedaan wordt.

Het opsporen van gewonde dieren noemen we een natuur nazoek. Zweetwerk vereist nogal wat opleiding van de hond en kennis van de geleider. Belangrijk is dat als er een beroep wordt gedaan op een zweethond, er ook voldoende kwaliteit in huis is om de nazoek tot een goed einde te brengen. Aan de honden van de verschillende zweethonden lijsten worden daarom hoge eisen gesteld. Met de juiste papieren kun je op een zweethonden lijst worden geplaatst en kun je worden opgeroepen voor een nazoek met je hond.

Voor het lopen van een zweetspoor loopt de hond aan een lange leren lijn van 8 tot 10 meter. De zweethondengeleider start zijn nazoek bij de plaats waar het dier gewond is geraakt en zoekt naar sporen van de verwonding, haartjes, bloed en naar afdrukken in de grond. De hond is getraind om de geur van bijvoorbeeld bloed en haartjes te herkennen. Een spoor van 24 uur, 48 uur of meer is voor een getrainde zweethond mogelijk.

Let er op, je mag nooit zomaar als zweetwerk team een nazoek doen! Daar zijn specialisten voor. Voorjagers die op de zweethondenlijst staan van de Stichting Zweethonden Nederland (SZN) zullen ten alle tijden worden opgeroepen als er een natuur nazoek gedaan moet worden.

 

 

Zweetwerk, Zweetwerktraining, Jachttraining, Priveles hond, jachthondentraining, Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Arnhem en Doetinchem, jachthond, zweethond

© Hondengedrag centraal – 2020 Alle Rechten Gereserveerd. Gemaakt door Colorsone